Spring til indhold

Debitor: Hvad det betyder og hvad du skal vide

  • af

Hvad er en debitor?

En debitor er en enhed, enten en virksomhed eller en person, som skylder penge til en kreditor. I praksis bruges begrebet ofte i regnskabsmæssig sammenhæng, når der er tale om et kunde-/leverandørforhold. Et eksempel på en debitor kan være en person, der har lånt penge til en bil og dermed står som debitor, mens banken står som kreditor. Normalt vil der være faste aftaler såsom betalingsbetingelser, renter og lignende.

Hvad sker der, hvis en debitor ikke betaler?

Hvis en debitor ikke betaler, selvom de har modtaget flere rykkere, kan sagen sendes videre til inkasso. Inkasso er typisk en advokat eller et inkassobureau, som får ansvaret for at inddrive pengene til kreditor.

Det er vigtigt at handle hurtigt, hvis en debitor ikke betaler, da det kan have alvorlige konsekvenser for kreditor.

Ved at sende sagen videre til inkasso, kan kreditor få hjælp til at inddrive pengene og undgå yderligere tab.

En virksomhed agerer både som debitor og kreditor

Som virksomhedsejer vil man typisk agere som både debitor og kreditor på samme tid, da man både køber og sælger til andre. En virksomheds debitorer er dens kunder, som skylder virksomheden penge.

Men virksomheden kan også selv stå som debitor, for eksempel hvis den har lånt penge til en lagerbeholdning af banken. I dette tilfælde vil banken stå som kreditor.

Hvad er et debitortab?

Et debitortab er det beløb, som en virksomhed skal hensætte i sit årsregnskab som kreditor for tab på debitorer. Dette skyldes, at en kunde ikke har betalt sin faktura, selv efter flere rykkere.

Det hensatte beløb er ledelsens overslag, og hvis revisoren ikke er enig i beløbet, kan der tages et forbehold for værdiansættelsen af debitorerne.

Det er vigtigt at huske, at man ikke kan medregne dette beløb i den skattemæssige del af sit årsregnskab, før der er tale om et konstateret tab.

Debitor Registret – hvad er det?

Debitor Registret er et skyldnerregister, der fungerer som en database, hvor oplysninger om dårlige betalere indberettes. Registeret ejes af Bisnode og er Danmarks næststørste skyldnerregister, kun overgået af RKI.

Det kan være svært at låne penge, hvis man står i RKI eller debitor registreret.

Hvis en person eller en virksomhed ikke overholder deres betalingsaftaler med deres kreditorer, kan de risikere at blive registreret i Debitor Registret.

Det kan have store konsekvenser, da det kan gøre det utrolig svært at handle på kredit. Det kan både være i forhold til at købe en ny mobiltelefon på kredit eller i forhold til større ting, som eksempelvis at optage nye lån.

Det er vigtigt at bemærke, at der er oplysningspligt over for alle, der ender i registret. Hvis en person eller en virksomhed bliver registreret i Debitor Registret, vil de modtage besked om dette.

For at undgå at blive registreret i Debitor Registret eller RKI, er det vigtigt at overholde sine aftaler med sine kreditorer.

Varedebitors omsætningshastighed

Varedebitors omsætningshastighed er et nøgletal, der viser, hvor hurtigt virksomheden får betalt det, de skylder. Jo højere omsætningshastigheden er, desto hurtigere betaler varedebitorerne, og desto bedre likviditet har virksomheden.

For at beregne varedebitors omsætningshastighed divideres nettoomsætningen med varedebitorerne.

Varedebitors omsætningshastighed er modsætningen til kreditorernes omsætningshastighed, som viser, hvor længe en virksomhed har kredit hos en anden virksomhed. Her er det en fordel, når omsætningshastigheden er lav, da det betyder, at virksomheden har sine penge længst muligt.

Relaterede ord fra regnskabsordbogen, der relaterer sig til debitor inkluderer debitor, debitorstyring, debitorbogholderi og debitorbalance.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en debitor?

En debitor er en person eller virksomhed, der skylder penge til en anden person eller virksomhed. En debitor kan skyldes penge som følge af et lån, en kredit eller en vare- eller tjenesteydelse, der er blevet leveret.

Hvad betyder debitor?

Ordet debitor stammer fra det latinske ord “debitor”, som betyder “en person, der skylder noget”. I dag bruges ordet debitor primært i forbindelse med økonomi og regnskab.

Hvad er forskellen mellem debitor og kreditor?

Mens en debitor skylder penge til en anden person eller virksomhed, er en kreditor den person eller virksomhed, der har tilgodehavende hos en anden person eller virksomhed. Med andre ord er en kreditor den person, der har udstedt en faktura eller givet et lån, mens en debitor er den person, der skal betale fakturaen eller tilbagebetale lånet.

Hvornår bliver man en debitor?

En person eller virksomhed bliver en debitor, når de skylder penge til en anden person eller virksomhed. Dette kan ske som følge af et lån, en kredit eller en vare- eller tjenesteydelse, der er blevet leveret.

Hvem er min debitor?

Din debitor er den person eller virksomhed, der skylder dig penge som følge af et lån, en kredit eller en vare- eller tjenesteydelse, du har leveret.

Hvad er debitorer?

Debitorer er de personer eller virksomheder, der skylder penge til en anden person eller virksomhed. Det kan være en enkelt person eller virksomhed, eller det kan være flere personer eller virksomheder, der skylder penge på samme tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *