Hvad skal du være opmærksom på?

Når en virksomhed bliver inviteret til et investormøde, er der en række områder før, under og efter arrangementet, der er vigtige at have styr på. Vi vil typisk kvittere med en bekræftelsesmail, der indeholder følgende punkter.

Før investormødet

 

 • Præsentation. Investor præsentationsskabelon kan hentes her. Færdig præsentation bedes sendt til undertegnede senest 24 timer før arrangementet, så vi kan nå at give feedback i nogenlunde god tid
 • Pitch-træning. Du anbefales, at komme til gratis pitch-træning hos vores partner Otto Hausgaard, Invesment Manager i CAPNOVA. Der er mulighed for at booke tid fra (dato/tid) til (dato/tid). Så snart vi har modtaget dit foretrukne tidspunkt, booker vi dig hos CAPNOVA. Under pitchtræningen vil partnere fra Vestor også være inviteret til at give feedback.

Under investormødet

 

 • Agenda. Længere nede finder du dagens agenda samt info om de øvrige virksomheder, der præsenterer.
 • Ankomst. Du skal være hos os i tidsrummet kl. 15:30 til 18:00. Du er velkommen til at medbringe yderligere én repræsentant fra firmaet. I så fald oplys venligst personens navn ved retursvar på denne mail.
 • Fortrolighed. Der vil være investorer, partnere og 3 andre virksomheder til stede under præsentationen. Vi har ikke underskrevne fortrolighedsaftaler med de tilstedeværende, så du skal overveje hvilke data, du præsenterer. Hvis du ønsker sparring vedr. dette, så lad os tage en snak om det.
 • Din præsentation. Der er afsat 10 minutter til præsentationen og derefter en kort runde med spørgsmål og svar. At præsentere en virksomhed på 10 minutter kræver en god portion forberedelse. Det er vigtigt at overholde tidsbegrænsningen da overskredne minutter fratrækkes tiden til spørgsmål og svar. Overskrides tiden betydeligt, vil man blive afbrudt.
  • HUSK! Du bedes medbringe din præsentation på en USB-stick til mødet – eller gerne tage en laptop med, hvis du foretrækker det (hvis du præsenterer på en Mac, skal du selv medbringe alle de relevante adapters/converters).
  • Der er projektor i lokalet – vi anbefaler en standard præsentation, som ikke kræver lyd, internetforbindelse og lignende.

Efter investormødet

 

 • Feedback. Medlemmerne udfylder skemaer under præsentationsrunden, hvor de indikerer, om de ønsker at give faglig sparring og/eller yderligere information om din virksomhed. Dig og de investorer, der har vist interesse vil blive sat i forbindelse med hinanden hurtigst mulig efter arrangementet.
 • Aftale om informationsdeling (aftalen træder i kraft, hvis der ikke er indvendinger efter investormødets afholdelse)
  • A. Netværket forbeholder sig retten til at dele din præsentation til alle netværksmedlemmerne, så både du og de får det fulde udbytte af dit besøg.
  • B. Netværket og vores sekretariat, Keystones, forbeholder sig retten til at bruge jer som reference/case på hjemmeside evt. med logo og kort virksomhedsbeskrivelse
  • C. Virksomheden kan til hver en tid ophæve punkt B og få logo mv. fjernet fra hjemmesider straks efter anmodning herom.