Etiske retningslinjer

Vestor godkender, at arbejde efter DVCA’s etiske retningslinjer.

Dette skal bl.a. ses som en sikring af de virksomheder, der henvender sig til netværket og dermed i forløbet afleverer fortrolige informationer til deltagerne i netværket.

Etiske retningslinier for deltagere i Vestor:

 1. Deltagerne vil ikke foretage handlinger, der er skadelige for Business Angels image og interesser.
 2. Deltagerne vil sikre en høj standard i deres investeringsportefølje og undlade at finansiere virksomheder eller at deltage i aktiviteter, der strider mod nærværende retnings¬linjer.
 3. Deltagerne vil arbejde for perspektivrige økonomiske dispositioner for alle involverede parter.
 4. Deltagerne skal besidde et ordentligt omdømme.
 5. Der må ikke kunne drages tvivl om lovligheden ved deltagernes formues oprindelse.
 6. Deltagerne vil fremme og opretholde høje etiske standarder. De vil beskæftige sig ærligt og redeligt med alle virksomheder, som de er i berøring med samt med øvrige Business Angels, herunder også andre foreninger og organisationer.
 7. Deltagerne vil ikke modtage kontant betaling for deres rådgivning o.lign. Bestyrelsesarbejde kan dog honoreres med sædvanligt bestyrelseshonorar. Deltagernes bidrag til de investeringssøgende virksomheder i form af øvrig kompetencetilførelse aflønnes alene med warrants/optionsaftaler eller ved aktie/anpartstegning.
 8. Deltagerne har tavshedspligt i forhold til alle fortrolige oplysninger om såvel andre deltagere som potentielle investeringssøgende virksomheder, de måtte få kendskab til – medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse til videregivelse af sådanne oplysninger.
 9. Deltagerne vil ikke direkte eller indirekte fremsætte ærekrænkende udtalelser om eller uhæderlig kritik af andre deltagere.
 10. Skulle en eller flere deltagere ønske at deltage i en investeringssyndikering, vil de respektive deltagere i projektet være forpligtiget til at oplyse om alle relevante forhold til de øvrige deltagere.
 11. Deltagerne vil videregive overordnet informationer om deres investeringer, exits, tilvejebragt kapital m.m. som har fundet sted gennem Vestor. Oplysningerne vil blive benyttet af Vestor til udarbejdelse af generelt informationsmateriale, herunder statistisk materiale til deltagerne. Deltagernes fremsendte informationer vil i disse materialer alene fremstå i anonymiseret form.
 12. Deltagerne vil under ingen omstændigheder misbruge oplysninger udvekslet Vestor og deltagerne imellem.
 13. Deltagerne vil overholde nærværende etiske retningslinjer og alle afgørelser og bestemmelser, der er vedtaget og fastlagt af Vestor. Såfremt en deltager overtræder nærværende etiske retningslinjer, kan Vestor træffe beslutning om påtale eller eksklusion.
 14. Deltagerne vil virke for, at deres rådgivere, forretningspartnere eller andre forbindelser overholder disse retningslinier, heriblandt tavshedspligten.

København 20. August 2001. Videreført fra BANInVest.